ReadyPlanet.com
ตู้น้ำดื่ม

 

          บริษัท เหนือนภา จำกัด จำหน่ายตู้น้ำดื่มทั้งแบบพร้อมระบบกรองน้ำในตัวและแบบใช้ควบคู่กับถังบรรจุน้ำดื่ม (ไม่มีระบบกรองน้ำในตัว) เราให้ความสำคัญต่ออะไหล่ทุกชิ้นในตู้น้ำดื่มของเรา เราเลือกใช้อะไหล่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรด้านอาหาร, ด้านสุขภาพ และด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ เช่น องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) และมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science Foundation) เรามีตู้น้ำดื่มหลากหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกซื้อ

 


ตู้น้ำดื่มพร้อมระบบกรองน้ำในตัว

 

ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภูมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว
ขนาดใหญ่สุด รุ่น AM20000
เหมาะสำหรับ 61 – 100 คน
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว
ขนาดใหญ่ รุ่น AM5000
เหมาะสำหรับ 41 – 60 คน
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว
ขนาดกลาง รุ่น AM3200
เหมาะสำหรับ 21 – 40 คน
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว
ขนาดกลาง รุ่น AM3000
เหมาะสำหรับ 21 – 40 คน
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว
ขนาดเล็ก รุ่น AM2000
เหมาะสำหรับไม่เกิน 20 คน
ตู้น้ำดื่ม 3 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น,อุณหภูมิห้อง) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว
ขนาดเล็ก รุ่น CW929
เหมาะสำหรับไม่เกิน 20 คน

 

 


ตู้น้ำดื่มแบบใช้ควบคู่กับถังบรรจุน้ำดื่ม (ไม่มีระบบกรองน้ำในตัว)

 

ตู้น้ำดื่ม 3 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น,อุณหภูมิห้อง)
แบบถังบรรจุน้ำดื่มวางด้านล่าง
รุ่น AM1700

ตู้น้ำดื่ม 3 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น,อุณหภูมิห้อง)
แบบถังบรรจุน้ำดื่มวางด้านล่าง
รุ่น AM1701

ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) แบบถังบรรจุน้ำดื่มคว่ำด้านบน
รุ่น AM1501B (H&C)
ตู้น้ำเย็น แบบถังบรรจุน้ำดื่มคว่ำด้านบน
รุ่น AM1501B (C)