ReadyPlanet.com
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว ขนาดเล็ก รุ่น AM2000 article

  รุ่น :   AM2000
  ขนาดตู้น้ำดื่ม : หน้ากว้าง X ลึก X สูง (เซนติเมตร)   33 X 33 X 112
  ขนาดถังเก็บน้ำสำรอง / ถังเก็บน้ำเย็น / ถังเก็บน้ำร้อน :   6 ลิตร / 3 ลิตร / 2 ลิตร (รวมทั้งหมด 11 ลิตร)
  ระบบไฟฟ้า :   220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์
  ระบบความเย็น :
      - อุณหภูมิ   ต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส
      - ขนาดถังเก็บน้ำเย็น   3 ลิตร
      - ใช้ไฟฟ้า   110 วัตต์
  ระบบความร้อน :
      - อุณหภูมิ   สูงสุด 90 องศาเซลเซียส
      - ขนาดถังเก็บน้ำร้อน   2 ลิตร
      - ใช้ไฟฟ้า   430 วัตต์

 
ตู้น้ำดื่ม

ตู้น้ำเย็น แบบถังบรรจุน้ำดื่มคว่ำด้านบน รุ่น AM1501B (C) article
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) แบบถังบรรจุน้ำดื่มคว่ำด้านบน รุ่น AM1501B (H&C) article
ตู้น้ำดื่ม 3 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น,อุณหภูมิห้อง) แบบถังบรรจุน้ำดื่มวางด้านล่าง รุ่น AM1701 article
ตู้น้ำดื่ม 3 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น,อุณหภูมิห้อง) แบบถังบรรจุน้ำดื่มวางด้านล่าง รุ่น AM1700 article
ตู้น้ำดื่ม 3 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น,อุณหภูมิห้อง) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว ขนาดเล็ก รุ่น CW929 article
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว ขนาดกลาง รุ่น AM3000 article
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว ขนาดกลาง รุ่น AM3200 article
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภุมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว ขนาดใหญ่ รุ่น AM5000 article
ตู้น้ำดื่ม 2 อุณหภูมิ (ร้อน,เย็น) พร้อมระบบกรองน้ำในตัว ขนาดใหญ่สุด รุ่น AM20000 article